Razvoj mobilne bioenergetske samozadostne ogrevalne enote - BioEnergyUnit

V podjetju Drugi vid d.o.o. smo v letu 2018 uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) "SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2" in sicer z namenom izvedbe projekta "Razvoj mobilne samozadostne bioenergetske enote prihodnosti - "BioEnergyUnit".

Pri izvedbi projekta kot partnerja v konzorciju ter upravičenca do sredstev sodelujeta še podjetji: Valtis ogrevanje d.o.o. in Feniks Pro d.o.o.

Namen projekta je razvoj mobilne ogrevalne enote, s katero bomo kot prvi na tržišču ponudili mobilno ogrevalno enoto, kot kompleksno celoto z nadgradnjo možnosti upravljanja na daljavo. "BioEnergyUnit" bo prav tako zagotavljala daljinsko spremljanje, nadzor in upravljanje porabe energije, dodatno pa še možnost vpogleda ter nadzora preko virtualnega asistenta kot popolno novost v segmentu ogrevanja na biogorivo. Nov izdelek bo deloval neodvisno od električnega omrežja ter bo kot tak tržno zelo specifičen. Oddaljeno spremljanje in upravljanje mobilne ogrevalne enote, integracija naprednih pametnih tehnologij ter samooskrbno in avtonomno delovanje predstavljajo glavne značilnosti izdelka ter posledično prispevajo k povečanju fleksibilnosti proizvodnje, odjema, shrambe in pretvorbe energije.

Časovni okvir operacije: 6.12.2018 do 5.12.2020

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
http://www.eu-skladi.si/