SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE STRANI

Splošni pogoji poslovanja spletne strani http://drugivid.si (v nadaljevanju: splošni pogoji) družbe Drugi vid d.o.o., Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor, Slovenija, matična številka: 6078192000, davčna številka: SI 79788220 (v nadaljevanju: družba), urejajo razmerje med uporabniki navedene spletne strani in družbo, ki je lastnik in skrbnik spletne strani.

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu,je vizključni lasti družbe in je avtorskozaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino se poleg besedila in podatkov šteje tudi celotnagrafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Lastnik ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljenena spletnem mestu in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Lastnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (na primer računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov ipd.).

Spletno mesto vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Lastnik ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih oziroma straneh. V primeru kakršnih koli kršitev obstoječe zakonodaje ali teh pogojev, sme lastnik vse posredovane osebne podatke, vključno z IP naslovom, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.

Ob kakršnih koli kršitvah se lahko uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletnega mestane pooblaščeno dostopi do kakršnihkoli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema lastnika.

Če sodišče ali drug organ ugotovi, da je del ali celotna določba splošnih pogojev neveljavna, nezakonita in/ali neizvršljiva, le to ne vpliva na ostale določbe splošnih pogojev. Za splošne pogoje in razmerje uporabnika z lastnikom se uporablja slovensko materialno in procesno pravo in določi pristojnost sodišč na območju Republike Slovenije.